Hoppa till huvudinnehåll

Att vänta på svar från Migrationsverket

Personerna på bilden är inte desamma som de i texten. Foto: Johanna Norin.
Personerna på bilden är inte desamma som de i texten.
Det började med att Kalle hörde på nyheterna att många kommuner i Sverige tar emot ensamkommande flyktingbarn. Idag är han god man för två barn. En viktig del av uppdraget är att vara med i asylprocessen. Här får du veta hur det gick för Adan, det första barn Kalle blev god man för.

Kort om Kalle

Familj: Fru och tre barn

Bor: I hus i stad

Ålder: 50-årsåldern

Vad är en god man?

Anmäl ditt intresse
 

Det är sex personer i rummet. Kalle, ett offentligt biträde, en tolk, två personer från Migrationsverket. Och så Adan, som det handlar om. Det är nu han ska intervjuas för att senare få besked om han får stanna i Sverige eller inte.

– Mötet pågick i närmare tre timmar och Adan fick massor med frågor om sin bakgrund. Eftersom han kommit till Sverige helt utan papper fick han beskriva sin hemtrakt, sin familj och sin flyktväg, allt väldigt detaljerat. Han var både nervös och tagen, berättar Kalle.

Intervju och utdrag från Polisens brottsregister

Det var för cirka två år sedan som Kalle bestämde sig för att han ville hjälpa barn och tog initiativet till att få uppdrag som god man.

– Jag anmälde mig till överförmyndaren i min kommun och fick så småningom komma på intervju. Kommunen begärde ut utdrag från Polisens brottsregister för mig. Jag fick också vara med på en endagskurs för gode män. I början hade jag en erfaren god man som mentor, berättar han.

Uppdraget innebär att han ska bevaka barnets rättigheter och se till att det får allt som det behöver. Det i sin tur innebär bland annat att ha kontakt med skolan, socialtjänsten och andra myndigheter, det boende där barnet bor, och även polisen i Adans fall.

– Han har varit lite strulig och har snattat. Då tog jag kontakt med polisen, jag ville att han skulle förstå att det var allvarligt och att man inte gör så. Det är bäst att ta tag i problemen medan de är små, säger Kalle.

Men hur gick det för Adan i asylprocessen?

Chans att göra ändringar

– Under det stora utredningssamtalet på Migrationsverket skrev sekreteraren ned allt som Adan sa. Senare fick vi en utskrift av intervjun och han fick en chans att tillsammans med sitt offentliga biträde gå genom texten och godkänna den. Han hade också möjligheter att göra ändringar i texten.

Sedan var det bara att vänta på besked. Det tog ett par månader, minns Kalle, och säger att det nog tar ännu längre tid idag efter flyktingvågen 2015.

– Jag ställde in mig på att det både kunde bli ett positivt eller ett negativt besked. Adan kommer inte från ett land i krig men å andra sidan skulle han få leva under dödshot där.

Men Adan kunde andas ut. Han fick permanent uppehållstillstånd eller PUT som det förkortas.

Givande att få bidra

Nu är Kalle inne i asylprocessen igen för den pojke från Syrien som han nyligen blivit god man för. De har kommit så långt att de nu går och väntar på beslutet från Migrationsverket om han ska få stanna eller inte. Hur lång väntan blir vet de inte.
 
– Det ger mig mycket att kunna få möjlighet att hjälpa barn som är på flykt. Om jag var på flykt skulle jag vara tacksam om någon brydde sig om, och hjälpte mig. Uppdraget som god man ger också en insikt om att det finns en annan värld utanför Sverige, säger Kalle.

Fler berättelser om god man
Välj kommun och typ av uppdrag