Hoppa till huvudinnehåll

Med uppdrag att bevaka barnets rätt

Personerna på bilden är inte desamma som de i texten. Foto: Johanna Norin.
Personerna på bilden är inte desamma som de i texten.
Trots att han bara är i 30-årsåldern har han lång erfarenhet av att vara särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn. På vägen har han både lärt sig att tala arabiska och det mesta om hur man går till väga för att ge barn allt de har rätt till och behöver.

Kort om Jonas

Familj: Ensamstående

Bor: I lägenhet i förort till större stad

Ålder: 30-årsåldern

Vad är en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Anmäl ditt intresse
 

För Jonas är det naturligt att både arbeta för integration och hjälpa barn och unga.

– Om jag var ett barn och kom till ett helt nytt land där jag inte kände någon eller hade någon vuxen som kunde hjälpa mig, då hade jag också velat ha stöd. Det hade varit det viktigaste för mig. Det är därför jag vill bidra som särskilt förordnad vårdnadshavare, säger han.

Det började när han var i 20-årsåldern och gick på universitetet. Jonas hörde att det behövdes fler gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn och anmälde sig i kommunen där han studerade. 

– Först sa de att jag var för ung, de tyckte att det behövdes en äldre person med mer erfarenhet. Men när jag kunde visa att jag hade den rätta kunskapen blev jag godkänd, berättar Jonas.

Sedan dess har han haft ett tjugotal uppdrag som både god man och särskilt förordnad vårdnadshavare i cirka 15 kommuner. Idag är han särskilt förordnad vårdnadshavare för två barn.

Goda relationer är a och o

– Ensamkommande flyktingbarn har rätt att få en god man. När barnet får uppehållstillstånd ska de istället få en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Uppdraget innebär i stort att bevaka barnets rättigheter, berättar han.

Han säger att en viktig del av arbetet är att bygga upp goda relationer till alla som finns runt barnet. Du ska till exempel ha kontakt med skolan, ha koll på att boendet fungerar, se till att barnet får den hälsovård och de ekonomiska bidrag det har rätt till. 

– Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare handlar om samarbete och att upptäcka de små felen som boendet eller myndigheterna kan göra, för att sedan se till att barnet får vad det behöver. Det kan betyda att man måste ligga på lite. Ett av mina barn fick till exempel inte barnbidrag, då tog jag tag i det, säger han.

Läxläsning och fika

Jonas har valt att ställa upp mer än vad som egentligen krävs i uppdraget, både för de nuvarande och tidigare barn han haft uppdrag för. Han träffar dem på stan och de är vänner på sociala medier. Det händer också att de kommer hem till honom och fikar eller får hjälp med läxor. Också hans tidigare fru hjälpte till med det.

Att han lärt sig att tala arabiska har varit en stor isbrytare, som han säger. Det underlättar kontakterna med barnen och de får förtroende för honom.

– Alla barn som kommer till Sverige är bra barn. De kan ha gått igenom svåra saker i sitt land och på vägen hit som gör att de kan ha sämre förutsättningar. Men i grunden är det bra barn, säger han.

Fler berättelser om vårdnadshavare
Välj kommun och typ av uppdrag