Hoppa till huvudinnehåll

Om webbplatsen

Den här webbplatsen vänder sig till dig som vill hjälpa ett barn eller en ung person som är i behov av stöd. Du kan läsa om olika uppdrag du kan ta hos kommunen och vad de innebär samt anmäla ditt intresse till aktuell kommun.

På webbplatsen kan du läsa berättelser från privatpersoner som gör insatser för barn och unga. Personerna är i olika åldrar, har olika bakgrund och civilstånd samt bor på olika platser i landet. Tanken är att du ska få en så bred bild som möjligt av vad det kan innebära att ha ett av dessa uppdrag. Berättelserna är avidentifierade, med fingerade personnamn och utan specificerade bostadsorter. Bilderna som illustrerar berättelserna är gestaltningar med modeller. Detta är gjort för att skydda de barn som har eller har haft insatser och deras anhöriga. Porträtten är skrivna av Anna Arnerdal och Lotta Åstrand, och bilderna är tagna av Johanna Norin.

Alla uppdragen som presenteras gäller stöd för barn under 18 år. Men när det kommer till uppdragen jourhem, familjehem, kontaktperson och kontaktfamilj kan det även handla om att stödja en ung person. I de fallen blir uppdraget lite annorlunda då den unga är över 18 år och inte längre har någon vårdnadshavare. 

Mininsats.se förvaltas av Socialstyrelsen.

Vi vill rikta ett stort tack till de personer som delat med sig av sina erfarenheter, de som ställt upp som modeller till bilderna och de organisationer och övriga som bidragit till denna webbplats.